Informatiebank

Alles wat u moet weten

Megens VvE-beheer Oss

Op deze pagina vindt u meer informatie over Megens VvE-beheer uit Oss. Heeft u verder nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Megens VvE Beheer
Modelreglementen
Slapende VvE

Megens VvE beheer is een onafhankelijk en deskundig bedrijf dat gespecialiseerd is in voorlichting en ondersteuning van Verenigingen van Eigenaren (VvE).

 

Wat doen we?

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het verzorgen van uw administratie, zoals het incasseren en betalen van facturen.
Verder regelen wij snel en adequaat reparaties voor u.
Bij al deze diensten zorgen wij ervoor dat u geen cent teveel betaalt.
Voor het volledige overzicht van ons beheerderspakket, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Diensten.

 

Onze werkwijze

Megens VvE beheer kenmerkt zich door het hanteren van een transparante werkwijze, gecombineerd met een persoonlijke benadering en een snelle respons.

 

Uw persoonlijke partner 

Uw VvE heeft aan ons een betrouwbare en betaalbare beheerder die het beste met u voor heeft, en met wie u een langdurige, persoonlijke relatie kunt opbouwen.
Ons werkgebied richt zich op de regio Oss waardoor persoonlijke betrokkenheid gewaarborgd blijft.

 

Betaalbaar en betrouwbaar

Megens VvE beheer is ontstaan vanuit de gedachte “Het moet goedkoper en beter kunnen!” En dit is mogelijk!

 

VvE-Beheer in regio Oss

Megens VvE Beheer werkt in regio Oss, Uden, Veghel, Vught en Tilburg. Doordat wij altijd in uw regio actief zijn, kunnen wij u persoonlijk contact bieden. 

Ontstaan modelreglementen

De modelreglementen zijn er niet zomaar gekomen.
Voordat deze er waren, werd er door de notaris zelf een splitsingsakte gemaakt aan de hand van het Burgerlijk Wetboek.
Deze regels waren voor vele kopers moeilijk te begrijpen en zorgden voor veel verwarring.
Hierdoor ontstond er vaak onenigheid onder de eigenaren.

De onenigheid ging vaak over wie het onderhoud moest regelen en wie dat moest betalen:
was de rekening voor de eigenaar of voor de Vereniging? Het gevolg hiervan was dat er geen onderhoud werd gedaan of pas als het eigenlijk te laat was.
Hierdoor is de vraag naar vaste duidelijke regels gekomen.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft de bepalingen uit de wet vastgelegd in het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

Hierdoor waren de regels beter te begrijpen en te lezen.
Het reglement heeft een makkelijke indeling met artikelnummers.
Wel zijn er nog bepaalde artikelen die aangevuld moeten worden.

 

Hoeveel modelreglementen zijn er?

Alle wetswijzigingen die worden doorgevoerd in de wetboeken en betrekking hebben op het appartementsrecht, worden ook doorgevoerd in het modelreglement.
Hierdoor zijn er inmiddels vier modelreglementen.
Deze zijn te herkennen aan de kleur en het jaar; wit 1973blauw 1983geel 1992blauwgroen 2006.

 

Wat staat er in een modelreglement

Het modelreglement is het hoofddocument bij de splitsingsakte.
In de splitsingsakten staan de regels die bedoeld zijn om de Vereniging van Eigenaren goed te kunnen besturen.
Deze regels komen uit het Burgerlijk Wetboek.

De verwachting is dat de wettelijke bepalingen die hierin staan, met betrekking tot het splitsen in appartementsrechten, zijn overgenomen in de splitsingsakten.

Indien er sprake is van een splitsing van een gebouw, wordt dit altijd gedaan door een notaris.
Deze maakt de splitsingsakte op aan de hand van het door de eigenaar gemaakte splitsingsplan.
Dit splitsingsplan stelt de appartementsgrenzen voor en stelt ook de punten voor die in het modelreglement nog verder moeten worden ingevuld.

De notaris zal het splitsingsplan toetsen en na goedkeuring zal er een splitsingsakte worden opgemaakt.
Deze splitsingsakte zal ook worden ondergebracht bij het kadaster.
Hierin staan dan alle regels waar de appartementseigenaar zich aan moet houden.

Het modelreglement dat is opgenomen in de splitsingsakte blijft van toepassing.
Toch kan het zijn dat er een nieuw modelreglement wordt uitgebracht.
Indien de Vereniging besluit om gebruik te maken van het nieuwe reglement, dan kunnen ze dit laten aanpassen in de splitsingsakten.

Slapende Vereniging van Eigenaren

Het komt regelmatig voor dat mensen al langere tijd in een appartement wonen zonder ooit iets te horen van de Vereniging van Eigenaren.
Dit is mogelijk wanneer mensen niet weten dat ze bij de koop van hun appartement automatisch lid zijn geworden van de Vereniging van Eigenaren.
Het is ook mogelijk dat er geen problemen zijn en het belang van een goed functionerende Vereniging verder niet nodig geacht wordt.

Hierdoor kan het zijn dat er geen geld gereserveerd is voor het groot- en/of klein onderhoud. Hierdoor kan achterstallig onderhoud ineens groot van omvang zijn.

Dit heeft dan als gevolg dat wanneer er (groot) onderhoud nodig is, appartementseigenaren voor grote kosten komen te staan, die dan in één keer betaald moeten worden.
Daarnaast kan het zijn dat er geen of een verouderde opstalverzekering is.

 

slapende vve

 

Vaak denkt men alleen aan het eigen appartement en niet aan de algemene ruimtes of de buitenkant van het gebouw, terwijl iedere eigenaar mede-eigenaar is van het totale gebouw.
Het is van belang om een keer per jaar bij elkaar te komen (algemene ledenvergadering) en een begroting vast te stellen.
Hiervandaan wordt bepaald wat de algemene ledenbijdrage is voor de leden.
Zo wordt er een bedrag gereserveerd voor het groot onderhoud (reservefonds).
Appartementseigenaren zijn samen verplicht om te zorgen dat alle gemeenschappelijke onderdelen van de Vereniging in goede staat blijven.

Over het algemeen vallen onder gemeenschappelijke onderdelen de fundering, het dak, kozijnen, gevels, trappenhuis, lift et cetera. Dit staat over het algemeen goed omschreven in het modelreglement en in de splitsingsakte.

Als er een slapende Vereniging van Eigenaren is, kunnen er vanwege achterstallig onderhoud gebreken gaan ontstaan zoals verouderd schilderwerk, rotte kozijnen, lekkende daken, verstopte goot of riolering et cetera.
Indien de Vereniging niets doet, kan het zijn dat de gemeente de Vereniging verplicht om het achterstallig onderhoud direct te herstellen.
Indien de Vereniging hier vervolgens geen gehoor aan geeft, kan de gemeente zelf het onderhoud laten uitvoeren en de rekening wordt dan doorgestuurd naar de Vereniging.